• Με κατάθεση μέσω του τραπεζικού λογαριασμό της εταιρείας μας
    • ALPHA BANK IBAN: GR 300 140 1480 1480 0 200 200 5741
    • EUROBANK : GR 420 260 367 0000 310 100 162 863
    • Εθνική τράπεζα : GR 980 110 652 00000 652 7480 2886
  • Για Εμβάσματα που γίνονται από άλλες τράπεζες εκτός των παραπάνω που διαθέτουμε τα έξοδα χρέωσης  επιβαρύνουν σε κάθε περίπτωση ( λάθους παραγγελίας -επιστροφών) αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη.